ÁSZF

Tájékoztató:

Kérjük, amennyiben aktív felhasználója kíván lenni weboldalunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Böngészés a weboldalon:

Üzletünk optikai segédeszközök kereskedelmével foglalkozik (használt és leértékelt termékeket nem forgalmazunk). Weboldalunkon tetszés szerint barangolhat, személyazonossága felfedése nélkül is megismerkedhet termékeinkkel, regisztrációs kényszer nélkül tájékozódhat a részletekről. Minden bemutatt termék ára bruttó, azaz ÁFÁ-val (27% ÁFA tartalom) együtt tüntetjük fel! Ha egy képre kattint az egérrel, akkor az nagyítva is megjelenik.

Keresés:

Ha a keresett dolgot sehol nem találja, vegye igénybe keresőnket. A képernyő jobb oldalán felül kell beírni a keresett kifejezést, vagy szórészletét. A keresés gomb megnyomása után a keresés eredményeképpen mindazon oldala megjelennek, amelyek nevében vagy leírásában a megadott szó vagy szórészlet szerepel. Ezekre rákattintva eljut a kívánt oldalra jut. Amennyiben valamit nem talál, készséggel forduljon hozzánk a megadott elérhetőségeken és megpróbálunk segítséget nyújtani.

Egészségpénztár:

Manapság egyre több vállalat köt szerződést egészségpénztárakkal. A munkavállalók fizetésének egy részét ezekhez az intézményekhez utalja tovább olyan kártyákra, melyet később az ügyfél csak olyan termékek vásárlására fordíthat, amely egészségét vagy kikapcsolódását szolgálja.

Üzletünkben az alábbi egészségpénztári kártyákkal vásárolhat:

  • Temp Egészségpénztár kártyái
  • MKB Egészségpénztár kártyái
  • AllianzEgészségpénztár kártyái
  • Vasutas Egészségpénztár kártyái
  • Ticet kártyák

Fizetési módok az üzletben:

Budapesti üzletünkben az alábbi módokon fizethet: készpénz, bankkártya, Erzsébet utalvány, Egészségpénztári kártyák.

Jótállás, szavatossági idő:

Az általunk forgalmazott termékekre az érvényes jogszabályok szerint termékkörönként meghatározott mértékű jótállást és szavatosságot vállalunk, vagy vállalnak beszállítóink, a gyártók és importőrök, amely megegyezik a törvény által biztosított jótállási és szavatossági jogokkal.

A jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet szerint 1 év (a rendeletben foglalt termékekre, termékkörökre). Ettől csak a fogyasztó számára előnyös, pozitív esetben van lehetőség eltérni, ilyen esetekben a garancia idejét mindig feltüntetjük.  A jótállási jeggyel rendelkező termékek esetén a kitöltött és érvényesített jótállási jegyet (magyar nyelvű) a csomagoláson belül találja, mely tartalmazza a vásárlás időpontját, a termék megnevezését és a jótállási időt és feltételeket is. A jótállási jeggyel nem rendelkező, de jótállás alá eső termékek esetén a Keve Optika Kft. állít ki jótállási jegyet, mely szintén tartalmaz minden szükséges információt a jótállás érvényesítéséhez. A jótállás a tartós fogyasztási cikkek esetén a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik. A garanciaidőről bővebb tájékoztatást üzletünk feltüntetett elérhetőségein kaphat.

A szavatossági jog minden termék esetében fenn áll, függetlenül attól, hogy a termék rendelkezik-e jótállással vagy sem. A szavatossági jogot 6 hónapos elévülési időn belül lehet érvényesíteni, ez a jótálláshoz hasonlóan a teljesítés időpontjával kezdődik. Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztó a teljesítés időpontjától számított két éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult nem tudta a dolgot rendeltetésszerűen használni: ennyi idővel tehát a szavatosság ideje meghosszabbodik. Amennyiben az árucikk cseréjére kerül sor, a szavatossági idő újra kezdődik. A termék kijavítása esetén viszont a termékre, illetve annak kijavított részére a kijavítás következtében jelentkező hiba vonatkozásában is újra kezdődik a szavatossági idő.

Jótállási igény, szavatossági igény vagy hibás teljesítés esetén a vevő kérheti: a) elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási vagy szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek (jelen esetben üzletünk) a másik jótállási vagy szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne (kivétel ez alól a 151/2003 Korm. rendelet 7. §-a: "A háromnapos szabály", ezt részletesen a letölthető rendeletben olvashatja), figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a jótállási és/vagy szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget; b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha az üzlet a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A hibás termék üzletünkbe történő visszajuttatásáról a vásárlónak kell gondoskodnia és annak költségét is a vásárlónak kell állnia (de természetesen személyesen is behozható üzletünkbe: 1119 Budapest Etele u. 67.). A fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyv készül (jótállási és szavatossági igény esetén egyaránt), melyről egy példányt a fogyasztónak is eljuttatunk. Amennyiben a termék hibája garanciális jellegű (ezt a gyártó szakszervize állapítja meg), úgy a javított vagy cserélt terméket szállítási költség nélkül juttatjuk vissza a vevőhöz. A jótállási jegyet vagy lehetőség szerint a számla másolatát mindenképpen mellékelje a visszaküldendő termékhez (jótállási időn túli szavatosság esetén a termék számlájával tudja igazolni a szavatossági jogot). Fontos megjegyezni, hogy a Keve Optika Kft. szerviz tevékenységet nem végez, ezért a márkaszervizek szakvéleményét fogadja el és továbbítja Vevő felé a jótállási és szavatossági igények elfogadásában és elutasításában. A hiba javításának idejét a 49/2003 GKM rendelet határozza meg, eszerint a forgalmazónak/szerviznek "törekednie" kell arra, hogy a kijavítást vagy cserét 15 napon belül elvégezze. A fogyasztó a forgalmazónál és a gyártónál/importőrnél egyaránt kezdeményezheti a jótállás érvényesítését (a szavatossági igényt viszont csak a forgalmazónál). A 15 napos határidő letelte után, amennyiben nem történt meg a javítás vagy csere, illetve a forgalmazó erre bizonyítottan nem törekedett, a fogyasztó kezdeményezheti a termék cseréjét. A forgalmazó bizonyított törekvése ellenére, ha rajta kívül álló okok miatt nem megoldható a 15 napon belüli javítás (pl. alkatrész hiány), a fogyasztó mérlegelheti további haladék adását a javításra.

A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a jótállási igény nem érvényesíthető és a javított termék javításának díja és visszaszállításának költsége is a vevőt terheli. A jótállás teljes időtartama, valamint a szavatosság első 6 hónapja alatt a kereskedőnek kell bizonyítania, hogy a termék a vásárláskor hibátlan volt, illetve, hogy a hiba a használat során következett be a termékben. 6 hónap letelte után a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba a termékben már a vásárlás idejekor is fennállt. (Ptk. 305/A (2) bekezdése alapján: Fogyasztói szerződés esetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.)

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a következő jogszabályok vonatkoznak (a linkre kattintva olvashatja el a rendelet teljes szövegét):
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet,
49/2003. (VII.30.) GKM rendelet,
2001. évi CVIII törvény,
Ptk. a hibás teljesítésről.

A garanciális idő hosszára és tartamára vonatkozóan a konkrét feltételek a jótállási jegyen, illetve a számlán olvashatóak.

Hírlevél:

Korábbi vásárlóink számára havi rendszerességgel Hírlevelet küldünk. Ebben az oldal életével kapcsolatos kiemelt eseményekről, és az aktuális vásárlási lehetőségekről tájékoztatjuk Önöket. Amennyiben ezt nem kívánja igénybe venni, jelezze azt felénk, vagy az első hírlevélben található linken, email címének megadásával mondja le. A Hírlevélre a főoldalon, bal oldalt iratkozhat fel.

Adatkezelés, adatvédelem:

A Vásárlók adatait kizárólag saját számlázásunk és könyvelésünk dokumentálására használjuk.  Az adatok kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el. Adatait írásos vagy e-mailben történő kérésre bemutatjuk, módosítjuk vagy töröljük (kivételt képeznek azok a számla adatok (a számlák tőpéldányai, melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény kötelez bennünket).

A weboldal böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a Keve Optika Kft. kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A weboldal böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat a Keve Optika Kft. bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén.

A weboldal oldalainak böngészésével elfogadja a Keve Optika Kft. általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

Jogi nyilatkozat:

A Keve Optika Kft.tájékoztatja Önt, hogy weboldalának böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti:

A Keve Optika Kft. weboldala, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a Keve Optika Kft. tulajdonosa jogosult.

A Keve Optika Kft.tulajdonosa előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A Keve Optika Kft. azonban beleegyezik abba, hogy - saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében - Ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.

A Keve Optika Kft. weboldalának tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. Előfordulhat, hogy a weboldalon a Keve Optika Kft. akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a Keve Optika Kft. semmilyen természetű felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldalai pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében.

A Keve Optika Kft. fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse. A Keve Optika Kft. nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Keve Optika Kft. kifejezetten kizárja.

A Keve Optika Kft. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a Keve Optika Kft. weboldala kapcsolódik, vagy amelyekre hivatkozik.

A Keve Optika Kft. használata nem jog, csupán lehetőség. A Keve Optika Kft. fenntartja a jogot arra, hogy az oldalról felhasználót, illetve tartalmat előzetes bejelentés nélkül töröljön.

A Keve Optika Kft. egyes weboldalai a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő rendelkezéseket is előírhatnak, így a mindenkor aktuális előírások, illetve felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának.

A weboldal adatainak feltöltésekor keletkező adminisztrációs hibákért szíves elnézésüket kérjük, egyúttal jelezzük, hogy a weboldalon szereplő árak és leírások valamint termékfotók tájékoztató jellegűek, nem minősülnek jogi értelemben ajánlattételnek a rendelés írásbeli visszaigazolásáig.